Inte ska jag stå vid din grav

Buy Paperback by $ 17 Download eBook as PDF for $ 1.54

Stamkulle-och Idrottsvägarna ner i den gamla 96:an. Tror vi parkerade utanför Posten ochatt filmen gick på Saga. Jag skrattade så jag inte fick luft åt Jerry Lewis ochsåg hur du log varmt och samlat i biomörkret. Kanske var det min första matinéoch definitivt en av de bästa dagarna.När vi komut hade det regnat och dunklat på, neonljuset blänkte i gatstenen och jag hölldin hand upp längs Spannmålsgatan. Där, då,med nästan hela livet framför oss.

I want to publish a book See more books