Egot inom oss, Tankens kraft över våra liv

Buy Paperback by $ 23.57 Download eBook as PDF for $ 5.89

En bok om tankens kraft som styr över våra liv. Upptäckelefanten i vardagsrummet. En bok om egot. Om hur vårt livs styrs av våratankar och föreställningar. Egot är något som finns inom oss alla. Egot är våridentifikation med tankar, känslor, åsikter, föreställningar, förhållningsätt,upplevelser, minnen, värderingar våra rädslor, våra mentala bilder och våratrossystem. Allt detta ger oss en falsk bild av oss själva och vår verklighet. Egotlever i ständig rädsla för att inte duga. Egot lurar oss att tro att vi äregot.

I want to publish a book See more books