Se opp mot himmelen og glem frykten

Buy Paperback by $ 25.38 Descargar eBook as PDF por $ 17.68

Med sin selvbiografiske skildring avlegger forfatter et rystende vitnesbyrd om overgrepene under militærkuppet i Chile i 1973. det er spesielt interessant at et barns situasjon er i fokus. Gjennom Erikas historie formidler forfatter hva det kan bety for et barn å være utsatt for en overmakt som truer dets familie og trygghet. Elleve år gamle Erika er nest eldst av de fem søsknene og tar hele tiden ansvar for familien. Blant annet er det hun som går ærender utenfor hjemmet etter at moren ble satt i husarrest. Sammen med en yngre søster begir hun seg til militærmyndighetene for å etterforske hvor det har blitt av faren som har forsvunnet etter kuppet. Som barn er søstrene spesielt sårbare og utsatte når det gjelder brutal maktmisbruk - Erika yngre søster utsettes for et seksuelt overgrep hos militærmyndighetene. Etter hvert som situasjonen tilspisser seg, må Erika løse stadig nye problemer for å beskytte seg selv og søsknene. Etter at faren har blitt henrettet, utsettes både moren og Erika for et drapsforsøk fra myndighetene.

I want to publish a book See more books