Seved Knappström tar båten

Comprar Paperback por $ 11.55 Comprar eBook as PDF por $ 2.95

Satsa på enspänstig fars denna gång. Följ ett sällskap ytterligt innovativa och vitalasvenska pensionärer på semester med Hurtigruten i Norge, när de avslöjar ochsätter fast terrorister som bl.a. har tänkt spränga Tromsö centrum i luften.Pistolskottingår.Boken är skrivenför dig som ställer seriösa finesskrav på lustigheter. Du får även vetavarför den korpulenta och makliga fd. kommunalbyråkraten Seved Knappströmåtnjuter ett så obetingat gillande av sina vänner. Sociologiprofessor Carl Khalufs tillhandahåller genom berättelsen många tämligen kloka och nyttigasituationsbetraktningar på sitt charmigt frivola fackspråk.

I want to publish a book See more books