Singoalla

Download eBook as PDF

På en välvillig förläggares anmodan har jagfunnit mig uti att offentliggöra åtskilliga fantasieroch små historier, som jag haft bland mina papperförvarade, delvis såsom minnen från en tid, dåinbillningskraften var rikare än självkritiken stark.[1]Om man nu även kan finna sig uti att läsa dem, såvore det för förläggarens skull väl.

I want to publish a book See more books