Den Underbara Spegeln

Descargar eBook as PDF

Den 20 juni år 1950 var en sannskyldig pinodagför berlinarne. Hettan var enorm, husväggarneglödde och trottoarernas halvmjuka asfaltnästan klibbade fast vid fotgängarnes skosulor.Automobiler och spårvagnar föreföllo, som vorede ugnar, och draget genom deras öppnade dörraroch fönster skänkte knappt någon lisa. Solenlyste endast svagt genom luftens upphettade,dammfyllda dunster.

I want to publish a book See more books