Search in Bubok

De uitdaging

Available in:
Taxes excluded
  • Author: Govert Westerveld
  • Status: Public
  • Number of pages: 313
  • ebooks sold: 1
See full profile

Waarom heeft de ene Nederlander succes in Spanje en moet de ander op hangende pootjes weer terugkeren? Een feit is het dat dergelijke dingen men niet op de Universiteit leert, doch wel met het dammen. Met het dammen en schaken leert men denken. Maar kan iedereen wel denken? Waarschijnlijk niet, want Henry Ford zei daarover: "Denken is het zwaarste werk dat er is, wat waarschijnlijk de reden is waarom zo weinigen zich ermee bezighouden." Alhoewel ik van een profesionale dammersloopbaan al vroeg heb afgezien, moet het me wel van het hart dat voor mij het zakenleven altijd dammen was. Die prestatiedrang opgedaan bij het dammen heeft me enorm veel geholpen bij het zakenleven. De bedoeling van dit boek is de mensen duidelijk te maken dat het dammen een zeer gunstige invloed heeft op het mentale karakter van de toekomstige zakenman.

No Comments about this book Sign up to comment about this book

Do you want to lear more on how to publish your work? Leave us your phone and we call you without obligation.

Insert your name

Insert your phone number

Insert your e-mail

Insert a valid email

Choose the manuscript status

Thanks for contacting Bubok, your message has been sent successfully. A person from our customer counseling department will contact you as soon as possible.
Send