Search in Bubok

Du tysta

Tax and delivery costs not included
  • Author: Niklas Aurgrunn
  • Status: Public
  • Number of pages: 133
  • Size: 108x175
  • Inside: Black and white
  • Binding: Perfect bound
  • Cover finish: Brillo
See full profile
DU TYSTA är ett smått förvirrat försök att göra spänningsroman av den urspårade integrationspolitiska debatten i Sverige.

Det är också i någon tvetydig mån en slags kärlekshistoria.
No Comments about this book Sign up to comment about this book