Search in Bubok

Dikter

Available in:
Tax and delivery costs not included
  • Author: Bengt och Britt-Inger Persson
  • Status: Public
  • Number of pages: 18
  • Size: 150x210
  • Inside: Black and white
  • Binding: Ringed
  • Cover finish: Brillo
See full profile
dikter om livet som jag och min dåvarande fru skrev . Att skriva dikter var avkopplande för oss vi kunde koppla bort  vardagen och känna oss fria.
No Comments about this book Sign up to comment about this book