Search in Bubok

Det ondas goda

Available in:
Taxes excluded
  • Author: Hilotchy
  • Status: Public
  • Number of pages: 166
See full profile
Det här är en roman som handlar om vad vi gör när vi möter det okända.
Vad är ondska?
Emmas värld förändras när drömmar och verklighet vävs samman.
Hur ska hon kunna rå på det onda när det tar över hennes liv.
No Comments about this book Sign up to comment about this book