Search in Bubok

drama och kärlek

Available in:
Tax and delivery costs not included
  • Author: Bengt Persson
  • Status: Public
  • Number of pages: 56
  • Size: 170x235
  • Inside: Black and white
  • Binding: Perfect bound
  • Cover finish: Brillo
  • Downloads: 2
See full profile
handlingen utspelar sig i Stockholm. Några som funderar på att bilda ett parti och redan från början blir det mot sättningar och det finns ingen lösning, det blir bara värre . Hatet och hoten blir mer och mer
No Comments about this book Sign up to comment about this book