Search in Bubok

Urbana stammar i Mexiko

Available in:
Taxes excluded
  • Author: JESUS QUINTANILLA OSORIO
  • Status: Public
  • Number of pages: 2
See full profile
Ett socialt fenomen är urbana stammar, ett uttryck för ett alienerat samhälle.
När vi börjar det nya årtusendet, de uttryck som emos, metalheads, cyberpunkare goterna, och all denna typ av urbana stammar som växer i Mexiko, som ett svar på en oförstående samhället och missanpassade, innebär en mycket allvarlig undersökning av sådana grupper i vår nuvarande miljö. 
No Comments about this book Sign up to comment about this book
Other books that might interest you