Search in Bubok

Den sosialistiske tenkningens historie. Bind I. Forløperne

Taxes excluded
  • Author: George Douglas Howard Cole. Oversatt av Atle Hesmyr
  • Status: Public
  • Number of pages: 205
See full profile
Den sosialistiske tenkningens historie, bind I, Forløperne omhandler perioden fra Den franske revolusjon (1789-93) til ca. 1850. G. D. H. Cole tar i dette første bindet av sitt syv binds verk for seg så vel kjente som mindre kjente skikkelser innen den sosialistiske tradisjon, fra William Godwin og Thomas Paine ved utgangen av opplysningstida, via blant andre Etienne Cabet, Charles Fourier og Robert Owen tidlig på 1800-tallet, til de tidligste verkene til Karl Marx og Friedrich Engels. Bevegelsene som utvikla seg rundt disse sentrale personlighetene blir også behørig drøfta i dette bindet.


No Comments about this book Sign up to comment about this book