Search in Bubok

Kameleont - blå blågg

Tax and delivery costs not included
  • Author: Niklas Aurgrunn
  • Status: Public
  • Number of pages: 655
  • Size: 150x210
  • Inside: Black and white
  • Binding: Perfect bound
  • Cover finish: Brillo
See full profile
Ur förordet: Finns så mycket frustration och ensamhet och hopp och lust också och romantik och hat och äckel och allt vad man kan och inte kan föreställa sig i historien om vemsomhelst, och blåggen illustrerar det, så ser jag det. Det är inte dagbok eller arkiv, det är bara enda vägen framåt. Måste rensa här och alternativet är att slänga alltihop men det går ju inte. Finns för mycket liv i detta.
No Comments about this book Sign up to comment about this book