Search in Bubok

Silverstetoskopet

Tax and delivery costs not included
  • Author: Niklas Aurgrunn
  • Status: Public
  • Number of pages: 54
  • Size: 150x210
  • Inside: Black and white
  • Binding: Perfect bound
  • Cover finish: Brillo
See full profile

"Det gäller att leta i de mörkaste och smutsigaste vrårna, detvillsäga där såplukten är som starkast... Där bor rösterna, i en värld utan tid, utan lindring."

Silverstetoskopet är ett litet surrealistiskt familjedrama i tio scener och otaliga implikationer.

No Comments about this book Sign up to comment about this book