Search in Bubok

Egot inom oss, Tankens kraft över våra liv

Tax and delivery costs not included
  • Author: Lars Asplund
  • Status: Public
  • Number of pages: 67
  • Size: 150x210
  • Inside: Black and white
  • Binding: Perfect bound
  • Cover finish: Brillo
  • Downloads: 38
See full profile

En bok om tankens kraft som styr över våra liv. Upptäck elefanten i vardagsrummet. En bok om egot. Om hur vårt livs styrs av våra tankar och föreställningar. Egot är något som finns inom oss alla. Egot är vår identifikation med tankar, känslor, åsikter, föreställningar, förhållningsätt, upplevelser, minnen, värderingar våra rädslor, våra mentala bilder och våra trossystem. Allt detta ger oss en falsk bild av oss själva och vår verklighet. Egot lever i ständig rädsla för att inte duga. Egot lurar oss att tro att vi är egot.

No Comments about this book Sign up to comment about this book