bubok.com use cookies to customize and provide you with the best shopping experience. By continuing to use our site, you consent to our Cookie. OK
Search Bubok

Egot inom oss, Tankens kraft över våra liv

Click to buy it in:
USD 23.57
Quantity
+
Add to Cart
Buy Now
Product Details:
  • Author: Lars Asplund
  • Status: Public
  • Number of pages: 67
  • Size: 150x210
  • Inside: Black and white
  • Binding: Perfect bound
  • Cover finish: Glossy
  • Downloads: 38

En bok om tankens kraft som styr över våra liv. Upptäck elefanten i vardagsrummet. En bok om egot. Om hur vårt livs styrs av våra tankar och föreställningar. Egot är något som finns inom oss alla. Egot är vår identifikation med tankar, känslor, åsikter, föreställningar, förhållningsätt, upplevelser, minnen, värderingar våra rädslor, våra mentala bilder och våra trossystem. Allt detta ger oss en falsk bild av oss själva och vår verklighet. Egot lever i ständig rädsla för att inte duga. Egot lurar oss att tro att vi är egot.

     
No Comments about this book Sign up to comment about this book

Do you want to lear more on how to publish your work? Leave us your phone and we call you without obligation.

Insert your name

Insert your phone number

Insert your email

Insert a valid email

Choose the manuscript status

Thanks for contacting Bubok, your message has been sent successfully. A person from our customer counseling department will contact you as soon as possible.
Send
¿PERDER PARA GANAR?
¿PERDER PARA GANAR?
¿Puede  una  mujer  controlar  su  corazón.¿Qué  hacer cuando el corazón te dice que te quedes y tu mente [...] See book
1 book bought
from MALAGA