Search in Bubok

Fotografi

Available in:
Tax and delivery costs not included
  • Author: Jouni Tervalampi
  • Status: Public
  • Number of pages: 92
  • Size: 190x190
  • Inside: Black and white
  • Binding: Perfect bound
  • Cover finish: Brillo
See full profile

Fotografen Jouni Tervalampi skriver om fotografi. För att bli en duktig fotograf måste man känna till de fotografiska grundstenarna oavsett om man använder en analog eller digital kamera. Det får du lära dig i boken. I boken tar Jouni Tervalampi upp fotografiska grundstenar med fotografier som exempel. I boken finns fotografier tagna från Sverige bland annat från Stockholm, Västerås och Surahammar.

No Comments about this book Sign up to comment about this book