Search in Bubok

VÄSTERÅS 1862 -1902 Sett genom fotografers ögon

Available in:
Tax and delivery costs not included
  • Author: Jouni Tervalampi
  • Status: Public
  • Number of pages: 50
  • Size: 229x178
  • Inside: Black and white
  • Binding: Perfect bound
  • Cover finish: Brillo
See full profile

Fotografen Jouni Tervalampi skriver om de första fotograferna i Västerås. Både om kvinnor och män. I boken visas de första stadsbilderna från staden. Flera unika bilder som inte har publicerats tidigare.

No Comments about this book Sign up to comment about this book