Search in Bubok

Kvinnliga fotografer i Västerås 1865-1920

Tax and delivery costs not included
  • Author: Jouni Tervalampi
  • Status: Public
  • Number of pages: 96
  • Size: 150x210
  • Inside: Black and white
  • Binding: Perfect bound
  • Cover finish: Brillo
See full profile
Fotografen Jouni Tervalampi har forskat om de första kvinnorna som fotograferade i Västerås. Resultaten är boken Kvinnliga fotografer i Västerås 1865-1920.
  När visitkorten, 6 x 10,5 cm, slog igenom cirka 1860 blev det en fotografisk revolution bland fotografer. Det var inget ovanligt att en kvinna var fotograf under 1800-talets andra hälft. Mellan 1862-1900 var vart tredje fotograf en kvinna i Västerås. Fotograferna som presenteras har även kopplingar till orter som Ängelholm, Mjölby, Malung, Kristianstad, Kristinehamn och Eskilstuna.
No Comments about this book Sign up to comment about this book