Search in Bubok

Behöver jag bry mig? En introduktion till IT-säkerhet

Available in:
Tax and delivery costs not included
  • Author: Martin Brodin
  • Status: Public
  • Number of pages: 127
  • Size: 150x210
  • Inside: Black and white
  • Binding: Perfect bound
  • Cover finish: Brillo
  • ISBN Paperback: 978-91-633-9544-4
  • Downloads: 4
See full profile

Under 2010 tog sig ett specialdesignat virus sig ända in i ett kärnkraftverk, ett ställe som de flesta av oss hoppats vara omöjligt att smitta med virus. Så om en inkräktare nu kan ta sig in var den vill, behöver vi då bry oss om IT-säkerheten på vår egen dator?

Denna bok är en introduktion till IT-säkerhet ur en hemanvändares perspektiv med några korta besök på jobbet.

I slutet av boken hittar du ett antal laborationer för varje kapitel i boken, du gör med fördel dem efter att du läst färdigt aktuellt kapitel. Om du vill testa något i denna bok på en dator eller ett nätverk som inte är ditt eget är det viktigt att du har tillstånd från ägaren till datorn/nätverket.

No Comments about this book Sign up to comment about this book