Search in Bubok

Singoalla

  • Author: Viktor Rydberg
  • Status: Public
  • Number of pages: 99
  • Downloads: 180
See full profile
På en välvillig förläggares anmodan har jag funnit mig uti att offentliggöra åtskilliga fantasier och små historier, som jag haft bland mina papper förvarade, delvis såsom minnen från en tid, då inbillningskraften var rikare än självkritiken stark.[1] Om man nu även kan finna sig uti att läsa dem, så vore det för förläggarens skull väl.
No Comments about this book Sign up to comment about this book