Search in Bubok

Den Underbara Spegeln

  • Author: Otto Witt
  • Status: Public
  • Number of pages: 81
  • Downloads: 187
See full profile
Den 20 juni år 1950 var en sannskyldig pinodag för berlinarne. Hettan var enorm, husväggarne glödde och trottoarernas halvmjuka asfalt nästan klibbade fast vid fotgängarnes skosulor. Automobiler och spårvagnar föreföllo, som vore de ugnar, och draget genom deras öppnade dörrar och fönster skänkte knappt någon lisa. Solen lyste endast svagt genom luftens upphettade, dammfyllda dunster.
No Comments about this book Sign up to comment about this book