bubok.com We use cookies to customize and provide you with the best shopping experience. By continuing to use our site, you consent to our Cookie. OK
Search Bubok

martin

Under 2010 tog sig ett specialdesignat virus sig ända in i ett kärnkraftverk, ett ställe som de flesta av oss hoppats vara omöjligt att smitta med virus. Så om en inkräktare nu kan ta sig in var den vill, behöver vi då bry oss om IT-säkerheten på vår egen dator

Denna bok är en introduktion till IT-säkerhet ur en hemanvändares perspektiv med några korta besök på jobbet.

I slutet av boken hittar du ett antal laborationer för varje kapitel i boken, du gör med fördel dem efter att du läst färdigt aktuellt kapitel. Om du vill testa något i denna bok på en dator eller ett nätverk som inte är ditt eget är det viktigt att du har tillstånd från ägaren till datorn/nätverket.

Do you want to lear more on how to publish your work? Leave us your phone and we call you without obligation.

Insert your name

Insert your phone number

Insert your email

Insert a valid email

Choose the manuscript status

Thanks for contacting Bubok, your message has been sent successfully. A person from our customer counseling department will contact you as soon as possible.
Send
When Nothing Is Impossible.
When Nothing Is Impossible.
Impossible is nothing. With that as his motto, Spanish surgeon Diego González Rivas takes up his fight [...] See book
12 books bought
from POLAND